خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
972
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/25
4169
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
8380
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/6/14
3535
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
7922
PNUEB

احتمال تعیین زمان مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 98 پیام نور

1398/5/6
2665
PNUEB

لیست وضعیت منابع ترم تابستان در دانشگاه پیام نور

1398/4/31
2463
PNUEB

برنامه امتحانات تابستان 98 پیام نور

1398/4/30
1669
PNUEB

تعطیلات تابستانه دانشگاه پیام نور در سال 98

1398/4/23
882
PNUEB

اعطای وام شهریه توسط بانک مهر ایران به دانشجویان پیام نور

1398/4/13
1595