خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 99-98

1398/8/28
905
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
2738
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/25
5853
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
12717
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/6/14
4368
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
10896
PNUEB

احتمال تعیین زمان مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 98 پیام نور

1398/5/6
2782
PNUEB

لیست وضعیت منابع ترم تابستان در دانشگاه پیام نور

1398/4/31
2579
PNUEB

برنامه امتحانات تابستان 98 پیام نور

1398/4/30
2023
PNUEB

تعطیلات تابستانه دانشگاه پیام نور در سال 98

1398/4/23
955