خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

احتمال تعیین زمان مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 98 پیام نور

1398/5/6
1270
PNUEB

لیست وضعیت منابع ترم تابستان در دانشگاه پیام نور

1398/4/31
1576
PNUEB

برنامه امتحانات تابستان 98 پیام نور

1398/4/30
1148
PNUEB

تعطیلات تابستانه دانشگاه پیام نور در سال 98

1398/4/23
685
PNUEB

اعطای وام شهریه توسط بانک مهر ایران به دانشجویان پیام نور

1398/4/13
919
PNUEB

تاریخ های مهم تابستان 98 پیام نور به همراه لیست مراکز مجری

1398/4/10
6428
PNUEB

ترم تابستان 98 دانشگاه پیام نور و دروس قابل ارائه

1398/4/9
17384
PNUEB

لیست دروس کتاب باز (open book) ترم دوم 98-97 پیام نور

1398/3/19
3020
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
2084
PNUEB

امکان انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/2/18
2658