خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

نحوه استفاده از سایت آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور

1399/5/26
4949
PNUEB

تقویم آموزشی سال 1400-1399 دانشگاه پیام نور

1399/5/12
5436
PNUEB

آغاز پذیرش بدون کنکور سال 99 پیام نور

1399/5/2
5014
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
5659
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
8567
PNUEB

کلاس های آنلاین و مجازی ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/1/22
4116
PNUEB

زمان حذف و اضافه ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/23
3239
PNUEB

برنامه امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/12
7004
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
3159
PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 99-98 پیام نور

1398/9/25
6428