خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
3772
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
8240
PNUEB

کلاس های آنلاین و مجازی ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/1/22
3783
PNUEB

زمان حذف و اضافه ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/23
3131
PNUEB

برنامه امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/12
6829
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
3090
PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 99-98 پیام نور

1398/9/25
6345
PNUEB

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 99-98

1398/8/28
3245
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
4150
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/25
7736