خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
638
PNUEB

لیست ارائه دروس و وضعیت منابع نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/25
1719
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
1635
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/14
5171
PNUEB

شرایط تغییر رشته در نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/6/7
6180
PNUEB

آغاز امتحانات ترم تابستان 97 پیام نور

1397/5/25
5428
PNUEB

آیا دانشگاه پیام نور، امسال پذیرش تکمیل ظرفیت دارد؟

1397/5/24
5500
PNUEB

سامانه مشاوره انتخاب رشته آزمون سراسری سال 97

1397/5/14
4545
PNUEB

لیست رشته های پذیرش بدون آزمون سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/5/13
4449
PNUEB

پذیرش براساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/5/3
8727