خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

بخشنامه اخذ دروس معارف دانشجویان ترم آخر پیام نور در نیمسال دوم 97-96

1396/11/28
13439
PNUEB

آموزش کامل ثبت نام و انتخاب واحد قبول شدگان ارشد فراگیر پیام نور سال 96

1396/11/24
6064
PNUEB

نحوه استفاده ازسامانه آموزش الکترونیکی وکلاس مجازی پیام نور (رایانه و گوشی همراه)

1396/11/19
6260
PNUEB

امکان تقسیط شهریه ثابت نیمسال دوم 97-96 برای دانشجویان ارشد ودکتری

1396/11/14
939
PNUEB

دانلود لیست وضعیت منابع نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/9
16757
PNUEB

آخرین مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم دوم 97-96 پیام نور

1396/11/8
7636
PNUEB

شروع انتخاب واحد ترم دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/1
5478
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/30
15590
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/21
1736
PNUEB

زمان های مهم نیمسال دوم 97-96 پیام نور که حتما باید بدانید

1396/10/19
5511