خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

بخشنامه اخذ دروس معارف دانشجویان ترم آخر پیام نور در نیمسال دوم 97-96

1396/11/28
191
PNUEB

آموزش کامل ثبت نام و انتخاب واحد قبول شدگان ارشد فراگیر پیام نور سال 96

1396/11/24
292
PNUEB

نحوه استفاده ازسامانه آموزش الکترونیکی و کلاس مجازی دانشگاه پیام نور

1396/11/19
548
PNUEB

امکان تقسیط شهریه ثابت نیمسال دوم 97-96 برای دانشجویان ارشد و دکتری

1396/11/14
378
PNUEB

دانلود لیست وضعیت منابع نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/9
2914
PNUEB

تمدید مجدد مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1396/11/8
5998
PNUEB

شروع انتخاب واحد ترم دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/1
4716
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/30
7581
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/21
1532
PNUEB

زمان های مهم نیمسال دوم 97-96 پیام نور که حتما باید بدانید

1396/10/19
3562