خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

الزام اخذ یک درس معارفی در هر ترم دانشگاه پیام نور(مقطع کارشناسی)

1397/12/13
555
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور (برای بار چهارم)

1397/11/10
3936
PNUEB

نحوه و جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد فراگیر سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/11/10
2100
PNUEB

لیست وضعیت منابع و ارائه دروس نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1397/11/6
5823
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
4078
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
8302
PNUEB

شروع ثبت نام و شرایط پذیرش بدون کنکور بهمن 97

1397/10/29
1312
PNUEB

پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه ها برای بهمن 97 و مهر 98

1397/10/18
2623
PNUEB

درخواست مهمان(دائم یا موقت) و تغییر رشته ترم دوم 98-97 پیام نور

1397/10/10
2631
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
7009