خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

مدارک ونحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور(با آزمون و بدون آزمون)

1396/6/27
445
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد

1396/6/23
613
PNUEB

فرم اعلام مشکلات انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

1396/6/23
243
PNUEB

نحوه درخواست وام دانشجویی و تقسیط شهریه ثابت برای دانشجویان ارشد و دکتری

1396/6/20
405
PNUEB

جزئیات و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد پیام نور در سیستم گلستان

1396/6/16
308
PNUEB

جدول زمانبندی و تاریخ های مهم نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/6/12
2041
PNUEB

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری پیام نور 96+نحوه و جزئیات ثبت نام

1396/6/8
212
PNUEB

آغازامتحانات تابستان 96 دانشگاه پیام نور+4نکته مهم

1396/5/28
791
PNUEB

نحوه ثبت نام در پذیرش بدون آزمون سال 96+تمدید مهلت ثبت نام

1396/5/19
4576
PNUEB

لیست رشته های بدون آزمون (براساس سوابق تحصیلی) سال 96+تاریخ ثبت نام

1396/5/14
5128