خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- احتمال حذف برخی از صفحات منابع درسی

1396/8/25
1099
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد در سیستم گلستان پیام نور

1396/8/14
887
PNUEB

پاسخ چند سوال مهم در مورد تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور

1396/8/4
567
PNUEB

رشته محل های تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور سال 96(لینک سامانه مربوطه)

1396/7/26
1951
PNUEB

زمان دقیق تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 96_نحوه ثبت نام و نکات مهم

1396/7/23
1397
PNUEB

وضعیت منابع و لیست ارائه دروس ترم اول 97-96 پیام نور

1396/7/4
5172
PNUEB

آیا برای انتخاب واحد در پیام نور واریز شهریه الزامی است؟

1396/7/2
488
PNUEB

مدارک ونحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور(با آزمون و بدون آزمون)

1396/6/27
895
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نورتمدید شد_ تمدید دوباره

1396/6/23
1396
PNUEB

فرم اعلام مشکلات انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

1396/6/23
471