خبر های مربوط به گلستان پیام نور
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
7802
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/1/26
13301
PNUEB

بخشنامه اخذ دروس معارف دانشجویان ترم آخر پیام نور در نیمسال دوم 97-96

1396/11/28
13313
PNUEB

امکان تقسیط شهریه ثابت نیمسال دوم 97-96 برای دانشجویان ارشد ودکتری

1396/11/14
938
PNUEB

نحوه و مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/26
4655
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/7
2429
PNUEB

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

1396/7/24
1156
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور

1396/2/28
6219
PNUEB

تعیین محل آزمون در نیمسال دوم 96-95 تمدید شد

1396/2/21
1327
PNUEB

بازیابی رمز ورود به سیستم گلستان از طریق پیامک

1396/2/11
26499