خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

برنامه امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/12
3406
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/10/17
3469
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
2930
PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 99-98 پیام نور

1398/9/25
5938
PNUEB

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 99-98

1398/8/28
3105
PNUEB

اعلام نتایج آزمون فراگیر ارشد سال 98 پیام نور

1398/8/4
4302
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
4052
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
20618
PNUEB

تقویم آموزشی سال 99-98 پیام نور

1398/5/5
37056
PNUEB

برنامه امتحانات تابستان 98 پیام نور

1398/4/30
2647