خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

تقویم آموزشی سال 99-98 پیام نور

1398/5/5
4926
PNUEB

برنامه امتحانات تابستان 98 پیام نور

1398/4/30
1148
PNUEB

تعطیلات تابستانه دانشگاه پیام نور در سال 98

1398/4/23
685
PNUEB

لیست دروس کتاب باز (open book) ترم دوم 98-97 پیام نور

1398/3/19
3021
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
2084
PNUEB

آغاز مهلت تغییر محل آزمون نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/1/29
2792
PNUEB

چگونه در پیام نور دروس را با نمراتی خوب پاس کنیم؟

1398/1/19
5031
PNUEB

پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی سال 98 دانشگاه پیام نور

1397/12/28
2273
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
24281
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
7290