خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

لیست دروس کتاب باز (open book) ترم دوم 98-97 پیام نور

1398/3/19
1993
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
1613
PNUEB

آغاز مهلت تغییر محل آزمون نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/1/29
2643
PNUEB

چگونه در پیام نور دروس را با نمراتی خوب پاس کنیم؟

1398/1/19
4649
PNUEB

پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی سال 98 دانشگاه پیام نور

1397/12/28
1916
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
22972
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
7204
PNUEB

دریافت کارت ورود به آزمون ترم اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
5976
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/8/27
7971
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
10184