خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
3912
PNUEB

امتحانات پایان ترم دوم 99-98 پیام نور بصورت غیرحضوری برگزار می شود

1399/2/23
4164
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/2/10
3431
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
8252
PNUEB

برنامه امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/12
6843
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/10/17
3853
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
3094
PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 99-98 پیام نور

1398/9/25
6351
PNUEB

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 99-98

1398/8/28
3247
PNUEB

اعلام نتایج آزمون فراگیر ارشد سال 98 پیام نور

1398/8/4
4508