خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

نحوه استفاده از سایت آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور

1399/5/26
4152
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
5641
PNUEB

امتحانات پایان ترم دوم 99-98 پیام نور بصورت غیرحضوری برگزار می شود

1399/2/23
5606
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/2/10
3975
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
8545
PNUEB

برنامه امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/12
6999
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/10/17
3898
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
3155
PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 99-98 پیام نور

1398/9/25
6426
PNUEB

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 99-98

1398/8/28
3290