خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

شرایط و مقررات تغییر محل آزمون نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/1/29
320
PNUEB

چگونه در پیام نور دروس را با نمراتی خوب پاس کنیم؟

1398/1/19
1024
PNUEB

پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی سال 98 دانشگاه پیام نور

1397/12/28
1141
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
10243
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
7052
PNUEB

دریافت کارت ورود به آزمون ترم اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
5484
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/8/27
7809
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
9439
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
9403
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان 97 پیام نور

1397/5/27
7564