خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/1/26
413
PNUEB

نحوه استفاده ازسامانه آموزش الکترونیکی وکلاس مجازی پیام نور (رایانه و گوشی همراه)

1396/11/19
3743
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/30
10555
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/21
1669
PNUEB

زمان های مهم نیمسال دوم 97-96 پیام نور که حتما باید بدانید

1396/10/19
4403
PNUEB

لیست دروس کتاب باز امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/12
3667
PNUEB

راهنمای تصویری و جامع شرکت درآزمونهای بدون کاغذ (الکترونیکی) پیام نور

1396/10/5
1540
PNUEB

نحوه و مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/26
4480
PNUEB

تعیین صفحات منابع درسی پیام نور براساس واحد

1396/9/20
5885
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/7
2142