خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/6/14
3992
PNUEB

جدول زمانبندی و تاریخ های مهم نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/6/12
2274
PNUEB

زمان تغییر رشته و درخواست مهمان ترم اول 97-96+شرایط تغییر رشته

1396/6/4
370
PNUEB

آغازامتحانات تابستان 96 دانشگاه پیام نور+4نکته مهم

1396/5/28
796
PNUEB

مهلت دوم و آخر معرفی به استاد ترم تابستان 96 در دانشگاه پیام نور

1396/5/12
3859
PNUEB

تمدید مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 96+اضافه شدن دروس جدید برای انتخاب

1396/4/15
4078
PNUEB

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 پیام نور به تفکیک نیمسال

1396/4/13
5939
PNUEB

شروع انتخاب واحد ترم تابستان 96 پیام نور+ تمدید مهلت انتخاب واحد

1396/4/8
4533
PNUEB

برنامه امتحانات ترم تابستان 96 دانشگاه پیام نور(کارشناسی و ارشد)

1396/3/31
8971
PNUEB

امتحان مجدد سه درس در نیمسال دوم 96-95

1396/3/29
3938