خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

آغاز امتحانات ترم تابستان 97 پیام نور

1397/5/25
112
PNUEB

لیست رشته های پذیرش بدون آزمون سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/5/13
4181
PNUEB

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی ترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/13
8401
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
8808
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1397/3/20
11425
PNUEB

شروع امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور-دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

1397/3/19
9234
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
18288
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/1/26
19517
PNUEB

نحوه استفاده ازسامانه آموزش الکترونیکی وکلاس مجازی پیام نور (رایانه و گوشی همراه)

1396/11/19
8340
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/30
21327