خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- احتمال حذف برخی از صفحات منابع درسی

1396/8/25
635
PNUEB

تغییر ساعت و تاریخ برخی امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

1396/7/16
1056
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/6/14
7080
PNUEB

جدول زمانبندی و تاریخ های مهم نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/6/12
3870
PNUEB

زمان تغییر رشته و درخواست مهمان ترم اول 97-96+شرایط تغییر رشته

1396/6/4
475
PNUEB

آغازامتحانات تابستان 96 دانشگاه پیام نور+4نکته مهم

1396/5/28
910
PNUEB

مهلت دوم و آخر معرفی به استاد ترم تابستان 96 در دانشگاه پیام نور

1396/5/12
3941
PNUEB

تمدید مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 96+اضافه شدن دروس جدید برای انتخاب

1396/4/15
4235
PNUEB

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 پیام نور به تفکیک نیمسال

1396/4/13
6811
PNUEB

شروع انتخاب واحد ترم تابستان 96 پیام نور+ تمدید مهلت انتخاب واحد

1396/4/8
4635