خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
2839
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
8335
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان 97 پیام نور

1397/5/27
7325
PNUEB

آغاز امتحانات ترم تابستان 97 پیام نور

1397/5/25
5463
PNUEB

لیست رشته های پذیرش بدون آزمون سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/5/13
4573
PNUEB

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی ترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/13
8778
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
9452
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1397/3/20
11644
PNUEB

شروع امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور-دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

1397/3/19
9457
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
18430