خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

آغاز مهلت تغییر محل آزمون نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/1/29
1919
PNUEB

چگونه در پیام نور دروس را با نمراتی خوب پاس کنیم؟

1398/1/19
3349
PNUEB

پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی سال 98 دانشگاه پیام نور

1397/12/28
1758
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
16348
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
7115
PNUEB

دریافت کارت ورود به آزمون ترم اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
5617
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/8/27
7908
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
9836
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
9481
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان 97 پیام نور

1397/5/27
7596