PNUEB

نحوه ارائه درس آشنایی بادفاع مقدس دردانشگاه پیام نور

1393/7/8
1133
0
به نقل از مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه پیام نور، به جزئیات ارائه درس ” آشنایی با دفاع مقدس ” برای دانشجویان کارشناسی این دانشگاه، اشاره کرد.

پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) به نقل از مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه پیام نور، به جزئیات ارائه درس ” آشنایی با دفاع مقدس ” برای دانشجویان کارشناسی این دانشگاه، اشاره کرد.
درس ” آشنایی با دفاع مقدس ” برای دانشجویان مقطع کارشناسی طبق ترمهای گذشته، در سال تحصیلی جدید هم ارائه می شود و در گروه دروس اختیاری دانشجویان قرار دارد.
وی با بیان اینکه دانشجویان در گروه دروس اختیاری می توانند درس دیگری را اخذ نکنند و در مقابل درس آشنایی با دفاع مقدس را بگذرانند، افزود: به عنوان مثال در یک رشته، 8 واحد اختیاری و با درس آشنایی با دفاع مقدس در کل 10 واحد درس اختیاری در نظر گرفته شده که از این 10 واحد دانشجو باید 8 واحد اختیاری را بگذراند، یکی از این دروس می تواند دفاع مقدس باشد.
مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه پیام نور با بیان اینکه دانشجویان پیام نور معمولاً از این درس استقبال می کنند، گفت: دانشجویان کارشناسی در هر کدام از ترمهای تحصیلی می توانند این درس را اختیار کنند.


امتیاز دهید
3
2 رای

ارسال نظر