PNUEB

رعایت پیش نیاز و همنیاز براساس آخرین لیست ارائه دروس

1393/12/6
2068
0
براساس قوانین آموزشی دانشگاه پیام نور دانشجویان پیام نور در کلیه ترم ها به جز ترم آخر ملزم به رعایت پیش نیاز و همنیاز براساس آخرین لیست ارائه دروس هستند

به گزارش پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb): چند روز پیش خبری با عنوان “عدم رعایت پیش نیاز در نیمسال دوم ۹۴-۹۳ به شرط دانش آموختگی در تابستان ۹۴” در برخی از سایت های خبری درج شده بود که با توجه به سوالات مکرر و بررسی هایی که از سوی  پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) صورت گرفت معلوم شد خبر درست نبوده است.

خبر اصلاح شده :

براساس قوانین آموزشی دانشگاه پیام نور دانشجویان پیام نور در کلیه ترم ها به جز ترم آخر ملزم به رعایت پیش نیاز و همنیاز براساس آخرین لیست ارائه دروس هستند

توجه:دانشجویان پیام نور اگر درس پیش نیاز را قبلا گرفته باشند و رد شده باشند در ترم بعد می توانند درس را با پس نیاز با هم در یک ترم انتخاب کنند.

نکته1: دانشجویان پیام نور در مقطع کارشناسی زمانی ترم آخر محسوب می شوند و می توانند بدون رعایت پیش نیاز انتخاب واحد کنند که حداکثر ۲۴ (یا کمتر ) واحد باقی مانده داشته باشند.

نکته2: در صورتی که سیستم گلستان اخطار عدم رعایت پیش نیاز را برای این دسته از دانشجویان می دهد آنها باید با مراجعه به کارشناس رشته اخطار مربوطه را رفع کنند.


امتیاز دهید
3
6 رای

ارسال نظر