PNUEB

ثبت نمرات دروس عملی در هر نیمسال دانشگاه پیام نور

1392/8/29
1361
0
ثبت نمرات عملی دروس نیمسال دوم ۹۲-۹۱ تا پایان نیم سال اول ۹۳-۹۲ تمدید شد

به گزارش (PNUEB)

دانشجویانی که از نیمسال اول ۹۳-۹۲ و بعد از آن دروس عملی را برداشته اند ، مطابق تبصره ۳ ماده ۱۶  آیین نامه آموزشی  مهلت ارائه دروس عملی جهت ارائه به استاد مربوطه تا پایان نیمسال اخذ آن می باشد(حداکثر ۲۰ روز پس از پایان امتحانات) و در صورت عدم ارائه کار عملی در پایان نیم سال اخذ آن ،نمره ای برای دانشجویان ثبت نخواهد شد و دانشجو باید  در نیمسال های بعدی با پرداخت شهریه دروس مربوطه را مجددا بردارد.
ثبت نمرات عملی دروس نیمسال دوم ۹۲-۹۱ تا پایان نیم سال اول ۹۳-۹۲ تمدید شد.ضمناً مقتضی است به دانشجویان یادآوری گردد،در صورتی که در نیمسال اول ۹۳-۹۲ درسی عملی اخذ نمایند مطابق تبصره ۳ ماده ۱۶ آئین نامه جدید آموزشی مهلت ارائه دروس عملی تا پایان نیمسال اخذ آن است.
 آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شورای دانشگاه پیام نور در 34 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید.
کلیه مفاد این آیین نامه برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد و کلیه آیین نامه و بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ملغی می باشد و فقط موارد زیر از آیین نامه های قبلی رعایت گردد.
 
این آیین نامه در ۳۴ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۱ به تصویب شورای آموزشی دانشگاه پیام نور قرار گرفته است و از تاریخ اعلام شده لازم الاجرا می باشد

 


امتیاز دهید
0
0 رای

ارسال نظر