PNUEB

نتایج نهایی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مرداد ماه اعلام شد

1395/6/29
3726
PNUEB

آغاز ثبت‌نام‌ براي شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌

1394/11/19
1157
PNUEB

زمان ثبت‌نام‌ براي شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌

1394/11/11
1702