PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور سال 97

1397/7/23
8687
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
7328
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
12628
PNUEB

لیست ارائه دروس و وضعیت منابع نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/25
21529
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
8265
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
9439
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/14
6415
PNUEB

شرایط تغییر رشته در نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/6/7
8733
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
9403
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان 97 پیام نور

1397/5/27
7564