مطالب مرتبط با اخبار نمونه سوالات
PNUEB

مجموعه دوم سوالات تابستان95 به سایت اضافه شد

1395/11/18
2306
9

جدیدترین نمونه سوالات تابستان 95 دانشگاه پیام نور که شامل بیش از 800 نمونه سوال به همراه پاسخنامه است، برروی سایت قرار گرفت

PNUEB

نمونه سوالات تابستان 95 در سایت PNUEB

1395/7/17
8045
18

آخرین مجموعه نمونه سوالات جدید پیام نور که سوالات ترم تابستان 95 می باشد به کتابچه های سایت PNUEB اضافه شد.

PNUEB

قرارگیری مجموعه دیگرازسوالات دوم 95-94درسایت

1395/7/13
4541
0

مجموعه ای شامل از حدود 1400 نمونه سوال ترم دوم 95-94 که اکثرا به همراه پاسخنامه هستند برروی سایت قرار گرفت.

PNUEB

اضافه شدن نمونه سوالات ارشد

1395/5/28
1866
3

بیش از 150 نمونه سوال نیمسال اول 95-94 مخصوص دانشجویان ارشد تهیه و آماده سازی شد و برروی سایت قرار گرفت

PNUEB

قرارگیری نمونه سوالات ترم دوم 95-94 در سایت

1395/5/9
6092
4

مجموعه ای از نمونه سوالات نیمسال دوم 95-94 دانشگاه پیام نور تهیه و آماده گردید و برروی سایت قرارگرفت

PNUEB

اضافه شدن سوالات جدید ترم اول 95-94 به سایت

1395/2/13
8443
6

اضافه شدن مجموعه جدیدی از نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 به کتابچه های سایت pnueb

PNUEB

آپدیت کتابچه ها با نمونه سوالات اول 95-94

1394/12/24
4893
6

اضافه شدن مجموعه ای از نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 به کتابچه های سایت

PNUEB

به روز رسانی نمونه سوالات فراگیر

1394/10/24
2010
5

بخش سوالات آزمون فراگیر کارشناسی ارشد آپدیت شد و سوالات آزمون اردیبهشت ۹۴ به کتابچه های مذکور اضافه گردید

PNUEB

اضافه شدن کتابچه های جدید

1394/9/30
1968
0

چندین کتابچه و یا آپدیت جدید نمونه سوال از بین موارد درخواستی شما کاربران عزیز تهیه و به سایت اضافه شد.

PNUEB

قرارگیری نمونه سوالات تابستان ۹۴ برروی سایت

1394/8/20
1518
2

نمونه سوالات نیمسال تابستان ۹۴ به کتابچه های سایت اضافه شده و قابل دریافت می باشند