کتابخانه الکترونیکی pnueb

برای رشته مدیریت منابع انسانی جزوه درسی ثبت نشده است .
میتوانید از سایر منابع آموزشی این رشته استفاده کنید

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با مدیریت منابع انسانی از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. لطفا جزوه مدیریت منابع انسانی وحقوق اساسی سازمانهای دولتی ورفتارسازمانی مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی) ازمنابع ارشد فراگیر

  2. جزوه مدیریت استراتژیک پیشرفته

  3. سوال وجواب تحلیل ومسایل اماری کارشناسی ارشد

  4. خلاصه برنامه ریزی نیروی انسانی

  5. باسلام و تشكر