کتابخانه الکترونیکی pnueb

مسدود است

برای رشته توسعه منابع انسانی جزوه درسی ثبت نشده است .
میتوانید از سایر منابع آموزشی این رشته استفاده کنید

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با توسعه منابع انسانی از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی- سید جواد رضا سید جوادین

  2. خلاصه درس