کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های مطالعه درس حقوق بین الملل خصوصی 2

ارسال پیشنهاد (پیشنهاد خود را در رابطه با از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. حامد شاهد پیشنهاد کرد

    با سلام به رفقای عزیزم که حقوق میخونن درس ایین دادرسی مدنی ۱ من با روش خودم رفتم الان کل کتاب رو فولم اینکه شما عزیزان باید کتاب رو بخش بندی کنید و مثه حالت مدرسه بخونید و جدول بندی کنید مثلادادگاه کیفری دو با دادگاه های عمومی مترادفه توی جدول بکشید و مقایسه کنید و برای این دروس فقط تمرین و تکرار