کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های مطالعه درس آشنایی با فرایند تولید پیام های رادیو و تلویزیون

ارسال پیشنهاد (پیشنهاد خود را در رابطه با از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. ادوارد گالین پیشنهاد کرد

    برای این درس تاکنون هیچ شیوه مطالعه ای درج نشده است،لطفا تجربه خودتان را از مطالعه و راه های گرفتن نتیجه بهتر ازاین درس برای ما ارسال کنید خسته نباشید