کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های مطالعه درس مهندسی نرم افزار ۱

کد درس: 1115146
  1. 900338297 پیشنهاد کرد

    سلام اول نمونه سوال های قبل رو ببینید بعدا نکته های درس پیدا کنید و بعدش دوباره شروع به تست زنی کنید