کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های مطالعه درس نقشه برداری ۲ تکمیلی

کد درس: 1216100
  1. پیشنهاد کرد

    مواردی ک با خط درشت نوشته شده همگی مهمند..از مقدمه ها سوال خاصی نمیاد ..رمزگذاری موقع خوندن فراموش نشه