کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های مطالعه درس مديريت منابع انساني

کد درس: 1218470
  1. پیشنهاد کرد

    با سلام به رفقای عزیزم که حقوق میخونن درس ایین دادرسی مدنی ۱ من با روش خودم رفتم الان کل کتاب رو فولم اینکه شما عزیزان باید کتاب رو بخش بندی کنید و مثه حالت مدرسه بخونید و جدول بندی کنید مثلادادگاه کیفری دو با دادگاه های عمومی مترادفه توی جدول بکشید و مقایسه کنید و برای این دروس فقط تمرین و تکرار