کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های مطالعه درس برنامه نویسی کامپیوتر

کد درس: 1511091
  1. 950295811 پیشنهاد کرد

    برنامه نویسی c خیلی وقته منسوخ شده و اصلا برای بچه ها کاربردی نیست .