بدون آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور

ازسال 1391 و در راستای حذف کنکور، این دانشگاه در تعدادی از رشته، محل ها اقدام به پذیرش دانشجو بدون آزمون ورودی و براساس سوابق علمی دوره متوسطه عمومی برای مقطع کارشناسی جذب می نماید.

بازگشت