PNUEB

برنامه زمانبندی و تقویم آموزشی سال تحصیلی 1404-1403 دانشگاه

1403/4/21
71
PNUEB

امکان تغییر محل آزمون دانشجویان پیام نور

1403/2/11
222
PNUEB

تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1403پیام نور

1402/5/24
2817
PNUEB

برنامه زمانبندی و تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1403 دانشگاه پیام نور

1402/4/7
12602
PNUEB

لیست دروس کتاب باز (open book) نیمسال دوم 1401-1402 پیام نور

1402/3/1
3799
PNUEB

مقررات و موارد مهم امتحانات پایان ترم دوم 01-02 پیام نور

1402/2/25
1812
PNUEB

نحوه برگزاری امتحان دروس عمومی در ترم دوم 01-02 پیام نور

1402/2/20
1967
PNUEB

جزئیاتی از پذیرش بدون کنکور کارشناسی سال 1402 دانشگاه پیام نور

1402/2/16
1111
PNUEB

مهلت و نحوه درخواست تغییر محل آزمون نیمسال دوم 01-02 پیام نور

1402/2/6
1669
PNUEB

مهلت دریافت وام شهریه نیمسال دوم 01-02 دانشگاه پیام نور

1401/12/13
1075