خبر های مربوط به منابع درسی و لیست ارائه دروس
PNUEB

دانلود لیست وضعیت منابع نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/9
41133
PNUEB

تعیین صفحات منابع درسی پیام نور براساس واحد

1396/9/20
10189
PNUEB

توضیحاتی در مورد دروس کارآفرینی و ارزش های دفاع مقدس

1396/7/13
20673
PNUEB

وضعیت منابع و لیست ارائه دروس ترم اول 97-96 پیام نور

1396/7/4
25279
PNUEB

جدیدترین تغییرات منابع درسی دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع

1395/8/19
20667
PNUEB

رعایت پیش نیاز و همنیاز براساس آخرین لیست ارائه دروس

1393/12/6
3779
PNUEB

بازنگری منابع تحصیلی دانشگاه پیام نور/حمایت بیشتر از پژوهش

1393/9/2
2975
PNUEB

اولین اصلاحیه لیست منابع درسی و تغییرات امتحانات نیمسال اول 94-93

1393/8/29
6446
PNUEB

توضیحات منابع دروس سال تحصیلی 94 - 1393

1393/7/15
4044
PNUEB

دانلود منابع درسي و ليست ارائه دروس نيمسال اول سال تحصیلی 94-93

1393/6/15
5935