خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

شرایط و دستورالعمل های انتخاب واحد ترم تابستان 1401 پیام نور

1401/3/21
1023
PNUEB

آغاز مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400 دانشگاه پیام نور

1400/11/24
1340
PNUEB

ثبت درخواست مرخصی در ترم دوم 1400-1401 پیام نور

1400/11/4
3247
PNUEB

مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1401 پیام نور به همراه چند نکته مهم

1400/11/2
591
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بهمن 1400 دانشگاه پیام نور

1400/10/26
503
PNUEB

برنامه زمانبندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1401 دانشگاه پیام نور

1400/10/25
922
PNUEB

امتحانات میانترم اول 1400-1401 پیام نور

1400/9/16
1680
PNUEB

مهلت و نحوه تعیین محل آزمون ترم اول 1400-1401 دانشجویان ارشد پیام نور

1400/9/1
962
PNUEB

اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی سال 1400

1400/6/29
373
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد ترم اول 1401-1400 پیام نور

1400/6/24
1045