خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

مهلت و نحوه تعیین محل آزمون ترم اول 1400-1401 دانشجویان ارشد پیام نور

1400/9/1
150
PNUEB

اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی سال 1400

1400/6/29
260
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد ترم اول 1401-1400 پیام نور

1400/6/24
784
PNUEB

مهلت انتخاب واحد ترم اول مهر 1400 پیام نور به همراه نکات مهم انتخاب واحد

1400/6/4
2892
PNUEB

تقویم آموزشی و تاریخ های مهم سال تحصیلی 1401-1400 پیام نور

1400/5/25
4492
PNUEB

شروع امتحانات تابستان 1400 دانشگاه پیام نور با وجود تعطیلی ها

1400/5/23
271
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/11/12
6412
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
22125
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/6/14
6476
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
15755