خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

زمان ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 1400

1400/8/4
536
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور در سال 1400

1400/7/6
1444
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد ترم اول 1401-1400 پیام نور

1400/6/24
784
PNUEB

مهلت انتخاب واحد ترم اول مهر 1400 پیام نور به همراه نکات مهم انتخاب واحد

1400/6/4
2892
PNUEB

تقویم آموزشی و تاریخ های مهم سال تحصیلی 1401-1400 پیام نور

1400/5/25
4492
PNUEB

حداقل معدل لازم برای فارغ التحصیلی و استخدامی چند است؟

1400/4/10
859
PNUEB

مهلت انتخاب واحد ترم تابستان 1400 پیام نور به همراه جزئیات دیگر

1400/4/6
2233
PNUEB

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 (کارشناسی و ارشد و دکتری)

1399/8/18
47736
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 از طریق سیستم گلستان

1399/7/29
6283
PNUEB

تمدید دوباره مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 پیام نور

1398/12/7
5169