خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

مهلت و شرایط پذیرش بدون کنکور کارشناسی سال 1400

1400/4/20
144
PNUEB

شروع زودترامتحانات پایان ترم دوم 99-00 پیام نور

1400/2/15
778
PNUEB

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دوم 99-00 پیام نور براساس جدیدترین اخبار

1400/2/13
913
PNUEB

پذیرش بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور

1399/9/16
68545
PNUEB

تاریخ امتحانات ترم اول 99-00 دانشگاه پیام نور

1399/6/30
8327
PNUEB

نحوه استفاده از سایت آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور

1399/5/26
15662
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
6055
PNUEB

امتحانات پایان ترم دوم 99-98 پیام نور بصورت غیرحضوری برگزار می شود

1399/2/23
6946
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/2/10
4178
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
9053