خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

انتخاب محل آزمون دانشجویان ارشد

1392/9/12
3186
PNUEB

تعيين محل آزمون امتحانات پیام نور

1392/9/9
2725
PNUEB

امتحانات بدون کاغذ پیام نور

1392/9/11
3163
PNUEB

ثبت نمرات دروس عملی در هر نیمسال دانشگاه پیام نور

1392/8/29
1684
PNUEB

حذف تغییر رشته از طریق آرمون بند ج

1392/8/12
1924
PNUEB

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور در دانشگاه پیام نور

1392/8/7
1860
PNUEB

حذف دوره فراگير از مقطع كارشناسي پيام نور

1392/7/24
1568