خبر های مربوط به بخشنامه ها
PNUEB

مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 00-01 پیام نور به همراه نکات مهم

1401/2/7
615
PNUEB

انتخاب دروس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه پیام نور برای چه کسانی مجاز است

1400/12/8
569
PNUEB

دریافت وام شهریه برای نیمسال دوم 1401-1400 پیام نور

1400/11/13
269
PNUEB

نحوه ثبت درخواست دانشجو ترم آخری در سیستم گلستان پیام نور

1400/11/11
790
PNUEB

امکان اخذ 9 واحد درسی در ترم های تابستان پیام نور

1400/11/6
1049
PNUEB

سامانه شکایات، انتقادات و اعتراضات دانشگاه پیام نور

1400/9/13
434
PNUEB

مهلت و نحوه تعیین محل آزمون ترم اول 1400-1401 دانشجویان ارشد پیام نور

1400/9/1
968
PNUEB

افزایش شهریه دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1400-1401

1400/6/21
873
PNUEB

نحوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم اول 99-00 پیام نور

1399/8/20
74096
PNUEB

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 (کارشناسی و ارشد و دکتری)

1399/8/18
48000