خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

امکان تعیین محل آزمون در ترم تابستان 1401 پیام نور

1401/4/7
78
PNUEB

لزوم شرکت در رزم آزمون دروس عمومی نیمسال دوم 1400-1401 پیام نور

1401/3/25
1301
PNUEB

شرایط و دستورالعمل های انتخاب واحد ترم تابستان 1401 پیام نور

1401/3/21
1328
PNUEB

دروسی که ازمون آنها در ترم دوم 00-01 پیام نور بصورت مجازی برگزار می شود

1401/3/2
2086
PNUEB

امتحانات ترم دوم 00-01 پیام نور به چه صورت برگزار می شود

1401/2/21
1651
PNUEB

مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 00-01 پیام نور به همراه نکات مهم

1401/2/7
615
PNUEB

امکان تحصیل همزمان در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

1401/2/4
297
PNUEB

راهنمای ثبت درخواست مهمان دائم از طریق سیستم گلستان پیام نور

1401/1/29
270
PNUEB

راه موفقیت در امتحانات حضوری پایان ترم پیام نور به همراه روش های تست زنی

1401/1/27
2108
PNUEB

بخشنامه اخذ دروس معارفی در نیمسال تحصیلی 1400-1401 دانشگاه پیام نور

1401/1/17
195