خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

مهلت و شرایط پذیرش بدون کنکور کارشناسی سال 1400

1400/4/20
196
PNUEB

مهلت انتخاب واحد ترم تابستان 1400 پیام نور به همراه جزئیات دیگر

1400/4/6
1514
PNUEB

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دوم 99-00 پیام نور براساس جدیدترین اخبار

1400/2/13
944
PNUEB

راه های ارتباط با بخش های اداری پیام نور در ایام قرنطینه کرونایی

1400/1/31
329
PNUEB

نتایج کنکور آزمون فراگیر ارشد سال 99 پیام نور منتشر شد

1399/12/11
23203
PNUEB

پذیرش بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور

1399/9/16
68587
PNUEB

نحوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم اول 99-00 پیام نور

1399/8/20
73456
PNUEB

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 (کارشناسی و ارشد و دکتری)

1399/8/18
47317
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 از طریق سیستم گلستان

1399/7/29
6195
PNUEB

نحوه استفاده از سایت آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور

1399/5/26
15679