خبر های مربوط به گلستان پیام نور
PNUEB

مهلت و نحوه درخواست تغییر محل آزمون نیمسال دوم 01-02 پیام نور

1402/2/6
678
PNUEB

نحوه مشاهده برنامه امتحانات پایان ترم در دانشگاه پیام نور

1401/8/30
5444
PNUEB

تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1401 کارشناسی پیام نور

1401/7/12
782
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
16159
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
3481
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور (برای بار چهارم)

1397/11/10
6359
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
7046
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور سال 97

1397/7/23
9627
PNUEB

تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و چند نکته مهم

1397/4/19
8922
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
13693