خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

آزمون مجدد برخی دروس ترم دوم 00-01 پیام نور- اصلاحیه دروس جدید

1401/3/29
523
PNUEB

لزوم شرکت در رزم آزمون دروس عمومی نیمسال دوم 1400-1401 پیام نور

1401/3/25
800
PNUEB

شرایط و دستورالعمل های انتخاب واحد ترم تابستان 1401 پیام نور

1401/3/21
1023
PNUEB

لیست دروس کتاب باز (open book) نیمسال دوم 00-01 پیام نور

1401/3/16
653
PNUEB

10 نکته خیلی مهم در مورد امتحانات پایان ترم دوم 00-01 دانشگاه پیام نور

1401/3/10
859
PNUEB

دروسی که ازمون آنها در ترم دوم 00-01 پیام نور بصورت مجازی برگزار می شود

1401/3/2
794
PNUEB

امتحانات ترم دوم 00-01 پیام نور به چه صورت برگزار می شود

1401/2/21
1386
PNUEB

مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 00-01 پیام نور به همراه نکات مهم

1401/2/7
605
PNUEB

برنامه زمانبندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1401 دانشگاه پیام نور

1400/10/25
922
PNUEB

نحوه پیگیری و رفع مشکلات سامانه های آزمون مجازی پیام نور

1400/10/6
406