خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

لیست دروس کتاب باز (open book) نیمسال دوم 1401-1402 پیام نور

1402/3/1
2569
PNUEB

مقررات و موارد مهم امتحانات پایان ترم دوم 01-02 پیام نور

1402/2/25
1270
PNUEB

نحوه برگزاری امتحان دروس عمومی در ترم دوم 01-02 پیام نور

1402/2/20
1362
PNUEB

مهلت و نحوه درخواست تغییر محل آزمون نیمسال دوم 01-02 پیام نور

1402/2/6
996
PNUEB

برگزاری مجدد دروس عمومی بصورت حضوری و سراسری در نیمسال اول 01-02

1401/11/6
992
PNUEB

تاریخ و ساعت برگزاری آزمون دروس ریزشی ترم اول 01-02 پیام نور

1401/10/17
1129
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1402 پیام نور

1401/10/15
4593
PNUEB

پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی پیام نور برای ترم بهمن 1401

1401/10/3
1808
PNUEB

نحوه برگزاری آزمون پایان ترم دروس عمومی در نیمسال اول 01-02 پیام نور

1401/8/25
8434
PNUEB

آغاز مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال اول 01-02 پیام نور

1401/8/18
983