خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

لیست دروس ازمون های حضوری مقطع ارشد پیام نور به همراه تستی یا تشریحی بودن آنها

1400/9/8
13
PNUEB

مهلت و نحوه تعیین محل آزمون ترم اول 1400-1401 دانشجویان ارشد پیام نور

1400/9/1
147
PNUEB

اطلاعیه جدید دانشگاه درباره حضوری شدن امتحانات پایان ترم مقطع ارشد

1400/8/25
307
PNUEB

نحوه برگزاری کلاسها و آزمون های ترم اول 1400-1401 پیام نور

1400/7/25
628
PNUEB

شروع امتحانات تابستان 1400 دانشگاه پیام نور با وجود تعطیلی ها

1400/5/23
271
PNUEB

حداقل معدل لازم برای فارغ التحصیلی و استخدامی چند است؟

1400/4/10
859
PNUEB

شروع زودترامتحانات پایان ترم دوم 99-00 پیام نور

1400/2/15
930
PNUEB

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دوم 99-00 پیام نور براساس جدیدترین اخبار

1400/2/13
1321
PNUEB

نحوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم اول 99-00 پیام نور

1399/8/20
73710
PNUEB

تاریخ امتحانات ترم اول 99-00 دانشگاه پیام نور

1399/6/30
8491