خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

برگزاری مجدد دروس عمومی بصورت حضوری و سراسری در نیمسال اول 01-02

1401/11/6
442
PNUEB

تاریخ و ساعت برگزاری آزمون دروس ریزشی ترم اول 01-02 پیام نور

1401/10/17
813
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1402 پیام نور

1401/10/15
4215
PNUEB

پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی پیام نور برای ترم بهمن 1401

1401/10/3
1515
PNUEB

نحوه برگزاری آزمون پایان ترم دروس عمومی در نیمسال اول 01-02 پیام نور

1401/8/25
7377
PNUEB

آغاز مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال اول 01-02 پیام نور

1401/8/18
729
PNUEB

نحوه اطلاع از حذفیات دروس دانشگاه پیام نور

1401/8/3
6215
PNUEB

آنچه که دانشجویان ورودی 1401 پیام نور در مورد دانشگاه باید بدانند

1401/6/12
3368
PNUEB

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد فراگیر سال 1401 دانشگاه پیام نور

1401/6/10
7022
PNUEB

برگزاری مجدد دروس عمومی که نمره انها ثبت نشده است

1401/5/23
1399