PNUEB

موفقیت دانشجویان پیام نور در آزمون ارشد

1395/8/11
3221
1

دانشجوهای پیام نور در قبولی مقاطع بالاتر موفقترند ، اینو حتی دانشجوهای دانشگاه های دیگه هم قبول دارند

PNUEB

نمونه سوالات تابستان 95 در سایت PNUEB

1395/7/17
7712
18

آخرین مجموعه نمونه سوالات جدید پیام نور که سوالات ترم تابستان 95 می باشد به کتابچه های سایت PNUEB اضافه شد.

PNUEB

کتابچه نمونه سوالات جدید

1394/7/27
1984
3

چندین کتابچه و نمونه سوال جدید از بین موارد درخواستی کاربران به سایت اضافه گردید