کتابخانه الکترونیکی پیام نور

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با پژوهشگری علوم اجتماعی از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. good

  2. من واقعا ازین رشته ای که آوردم پشمون هستم

  3. به نظر من رشته خیلی خوبیه اطلاعات علمی ادم زیاد میشود .سایت پی ان یو ای بی خیلی در این راه بهم کمک کرده است