کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس نظارت و راهنمایی تعلیماتی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.26 مگابایت

تعداد دانلود : 1379


براساس: نظارت و راهنمایی تعلیماتی    نوشته: دکتر وکیلیان

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 5.97 مگابایت

تعداد دانلود : 1077


براساس: نظارت و راهنمایی تعلیماتی    نوشته: دکتر وکیلیان

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس نظارت و راهنمایی تعلیماتی) از قسمت زیر ارسال کنید)