کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس آموزش و پرورش تطبیقی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 9.21 مگابایت

تعداد دانلود : 1996


براساس: آموزش و پرورش تطبیقی    نوشته: دکتر آقازاده

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 4.08 مگابایت

تعداد دانلود : 1897


براساس: آموزش و پرورش تطبیقی    نوشته: دکتر آقازاده

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس آموزش و پرورش تطبیقی) از قسمت زیر ارسال کنید)