کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس جامعه شناسی آموزش و پرورش

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.8 مگابایت

تعداد دانلود : 1354


براساس: جامعه شناسی آموزش و پرورش    نوشته: دکتر علاقه بند

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 3.45 مگابایت

تعداد دانلود : 1285


براساس: جامعه شناسی آموزش و پرورش    نوشته: دکتر علاقه بند

توضیحات:


نمونه سوالات پیشنهادی :

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس جامعه شناسی آموزش و پرورش) از قسمت زیر ارسال کنید)