کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مقدمات تکنولوژی آموزشی

از کتاب فوق 5 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 5.92 مگابایت

تعداد دانلود : 2959


براساس: مقدمات تکنولوژی آموزشی    نوشته: خدیجه علی آبادی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.83 مگابایت

تعداد دانلود : 2660


براساس: مقدمات تکنولوژی آموزشی    نوشته: خدیجه علی آبادی

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 1.61 مگابایت

تعداد دانلود : 2660


براساس: مقدمات تکنولوژی آموزشی    نوشته: خدیجه علی آبادی

توضیحات:


جزوه 4


حجم فایل: 3.98 مگابایت

تعداد دانلود : 2531


براساس: مقدمات تکنولوژی آموزشی    نوشته: خدیجه علی آبادی

توضیحات:


جزوه 5


حجم فایل: 2.25 مگابایت

تعداد دانلود : 2564


براساس: مقدمات تکنولوژی آموزشی    نوشته: خدیجه علی آبادی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مقدمات تکنولوژی آموزشی) از قسمت زیر ارسال کنید)