کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس کلیات علم اقتصاد

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 9.33 مگابایت

تعداد دانلود : 3205


براساس: کلیات علم اقتصاد    نوشته: پژویان - خداداد کاشی - موسی جهرمی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 4.12 مگابایت

تعداد دانلود : 2774


براساس: کلیات علم اقتصاد    نوشته: جمشید پژویان فرهاد خداداد کاشی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس کلیات علم اقتصاد) از قسمت زیر ارسال کنید)