کتابخانه الکترونیکی pnueb

مسدود است

برای رشته حقوق جزا و جرم شناسی جزوه درسی ثبت نشده است .
میتوانید از سایر منابع آموزشی این رشته استفاده کنید

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با حقوق جزا و جرم شناسی از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. خلاصه درس جزای عمومی1 اشوری-جرم شناسی کی نیا-ایین دادرسی کیفری اشوری-متون حقوق1 به زبان خارجی