کتابخانه الکترونیکی pnueb

PNUEB

منابع درسی و ليست ارائه دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات

امتیاز دهید
4
7 رای
  1. منابع درسی پیام نور (وضعیت منابع درسی پیام نور) در هر رشته شامل نام دروس ، منابع آن ، تستی یا تشریحی بودن امتحانات پایان ترم هر درس و حذفیات کتب مربوطه می باشد.
  2. لیست ارائه دروس (چارت درسی پیام نور) هم تعداد واحدها و پیش نیازهای هر درس را در دانشگاه پیام نور نشان می دهد.

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

مهندسی فناوری اطلاعات (مخصوص ورودیهای 86 و قبل)

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای86 الی92)

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با منابع درسی و ليست ارائه دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات از قسمت زیر ارسال کنید)