انتقال دانشجويان پيام نور

1- باتوجه به صدور مدارك يكسان در دانشگاه پيام نور انتقال دانشجو (در داخل دانشگاه) منتفي است.

2- انتقال از ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي به پيام نور با شرايط ذيل و فقط براي يكبار امكان پذير است:

1-2- متقاضي بايد حداقل 12 واحد درسي با ميانگين حداقل12 (با احتساب دروس مردودي)دردانشگاه مبدا گذرانده باشد.

2-2- نداشتن منع ادامه تحصيل در دانشگاه مبدأ.

3-  شهريه دانشجويان روزانه دولتي انتقالي به پيام نور مطابق شهريه دانشجويان آزمون سراسري دانشگاه پيام نور است.

4- انتقال از دانشگاه پيام نور به ساير دانشگاه هاي نيمه حضوري و موسسات غيرانتقاعي با رعايت مقررات وزارت بلامانع مي باشد.

5- انتقال از دانشگاههاي خارجي مورد تاييد وزارت علوم ،در مقطع كارشناسي براساس ضوابط و مقررات وزارت علوم و دانشگاه پيام نور مجاز مي باشد.

6-  محاسبه شهريه دانشجو تابع ضوابط دانشگاه است.

 

بازگشت