دوره های فراگیر

دانشگاه پیام نور با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال1372با برگزاری دوره های فراگیر، در مقاطع کارشناسی، و درسال 80 در مقاطع کارشناسی ارشد و از سال1388در مقطع  کارشناسی ناپیوسته اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. هدف از برگزاری این دوره ها با توجه به ضرورت تحقق عدالت در توسعه آموزش عالی و ضرورت دسترسی همه داوطلبان واجد شرایط علمی به آموزش دانشگاهی و ارتقاء سطح علمی جامعه است.

بازگشت