در مقطع کارشناسی

مدارک تحصیلی لازم، برای ثبت نام در دانشگاه عبارتند از:

دیپلم متوسطه نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید، مدرک کاردانی رسمی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مدارک متوسطه تحصیلی اعم از هنرستان و یا دانشسراهایی که مدت آموزش متوسطه آن ۴ ساله است. در صورت دارا بودن مدارک فوق و قبولی در آزمون ورودی و احراز حدنصاب های لازم علمی می توانند در مقطع کارشناسی تحصیل نمایند.

بازگشت