روند كار دانشجويان الكترونيكي از بدو ورود به دانشگاه

ثبت نام: پس از قبولي دانشجو در آزمون ورودي، مانند ساير دانشجويان با مراجعه به سامانه گلستان اقدام به ثبت نام اوليه و ارسال مدارك به صورت الكترونيكي مينمايد. پس از تاييد مدارك، شماره دانشجويي وي فعال و امكان ثبت نام و انتخاب واحد ايجاد ميشود. تطبیق مدارک با اصل آنها پس از فرآیند ثبت نام به صورت حضوری انجام می گردد.

انتخاب واحد: پس از انتخاب واحد دانشجوي الكترونيكي در گلستان، اطلاعات وي به نيز در سامانه قرار دارد LMS منتقل مي گردد. فايل راهنماي استفاده از LMS قادر به مشاهده نام درسهاي انتخابي خود در گلستان خواهد بود. دانشجو ميتواند از انواع امكانات موجود درLMS که در بخش پيش معرفي شدند استفاده نمايد.

اطلاع رساني به دانشجو و راههاي ارتباطي در طول ترم از روشهاي زير امكان پذير است:

تابلوي اعلانات LMS:

پست الكترونيكي: پست الكترونيكي نمايندگان آموزش الكترونيكي در صفحه اول سامانه  LMSقابل مشاهده است.

صندوق پستی:  يك پست الكترونيكي داخلي سامانه است كه دانشجويان با LMS نمايندگان و اساتيد ارتباط برقرار مي كنند.

تالار بحث و تبادل نظر: دانشجويان مي توانند باتوجه به دسته بندي و قوانين بخش تالار بحث و تبادل نظر مشكلات و نظرات خود را مطرح نمايند.

سامانه اطلاع رساني از طريق پيامك

اخبار و اطلاعيه هاي عمومي LMS: دانشجويان مي بايست در طول ترم اخبار و اطلاعيه ها را بررسي نموده تا از آخرين وضعيت باخبر باشند.

 

بازگشت