معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور متناسب با نوع نظام آموزشی این دانشگاه (باز و از راه دور) در عرصه‌های فرهنگی و مسائل دانشجویی با همکاری 4 مدیریت تحت پوشش خود، به برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت بر حسن اجرای امور در زمینه وظایف، فعالیت‌ها و امور محوله می‌پردازد.

همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی با عضویت در شورای دانشگاه، هیات رئیسه دانشگاه، شورای آموزشی، کمیته انضباطی، کمیته ناظر، کمیته رشته‌ها، کمیته نشریات، کمیسیون موارد خاص، و با شرکت در جلسات معاونین دانشگاه‌ها در جهت دستیابی دانشگاه به اهداف خود تلاش می‌کند.

 

بازگشت