شرایط

 

شرایط عمومی:

 

عدم استفاده از بورس تحصیلی

دارا بودن اولویت نیاز مالی

سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر قبل از دریافت وام

 

 

شرایط آموزش

ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای موردلزوم طبق مقررات آموزشی

درخواست وام توسط دانشجو فقط در سنوات مجاز تحصیلی (کارشناسی = 8 ترم)، (کارشناسی ارشد = 4 ترم) و (دکتری = 8 ترم) امکان پذیر است.

 

بازگشت