نحوه بازپرداخت

 

 

تاریخ سررسید اقساط 9 ماه پس از دانش آموختگی می‌باشد.

تعداد اقساط دوره کارشناسی حداکثر 60 ماه و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری حداکثر 72 ماه می‌باشد.

دانشجویان در صورت اخراج، انصراف و هرگونه ترک تحصیل ملزم به پرداخت یکجای بدهی هستند.

در زمان اتمام تحصیلات جهت صدور دفترچه اقساط 10% از کل بدهی از دانشجو دریافت می‌گردد.

مبلغ کارمزد از کلیه وام گیرندگان اخذ خواهد شد.

تحویل ریزنمرات و مدارک به دانشجو منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان است. (منظور از تسویه حساب اخذ دفترچه اقساط و یا پرداخت بدهی به صورت یکجا می‌باشد). دانشجویان و دانش‌آموختگان که متقاضی ارسال ریز نمرات و یا مدرک پایان تحصیلات می‌باشند بایستی کل مبلغ بدهی وام را به صورت یکجا تسویه نمایند. مبلغ کارمزد وام سالیانه چهار درصد می باشد

ـ چنانچه بعد از واریز وام شهریه به حساب دانشگاه، بلافاصله وضعیت تحصیلی دانشجو به انصرافی، اخراجی یا دانش آموختگی تغییر یابد، دانشگاه ملزم به برگشت وام های شهریه به حساب صندوق رفاه خواهد بود و دانشجو می‌بایست کارمزد وام را نیز پرداخت کند.

 

بازگشت