در مقطع دکتری تخصصی (PHD)

به منظور سنجش میزان توانایی علمی داوطلبان مواد امتحانی هر رشته تحصیلی به تفکیک حوزه های مطالعاتی مطابق جدول مربوطه در دفترچه راهنمای ثبت نام اعلام می گردد.
- پذیرش در دوره دکتری تخصصی در هر سال مطابق ضوابط و آزمون کتبی که سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می کند انجام و اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت مصاحبه علمی به دانشگاه معرفی می شود.
- اسامی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نمرات آزمون کتبی، مصاحبه علمی و احراز صلاحیت های عمومی که از سوی هیأت عالی گزینش صورت خواهد گرفت، تعیین و اعلام خواهند شد.

بازگشت