مراکز مشاوره دانشجویی

بیش از 20 سال از تاسیس مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاه‌ها و نیز تشکیل دفتر مرکزی مشاوره در وزارت علوم می‌گذرد. در این مدت گام‌های موثر بسیاری برای ارتقاء وضعیت سلامت روان دانشجویان و دانشگاهیان برداشته شده است. در این بین مراکز مشاوره دانشگاه‌ها با ایفای نقش اجرایی و دفتر مرکز مشاوره با ایفای نقش ستادی و هدایت و برنامه‌ریزی فعالیت ها و پی ریزی استراتژی‌های مختلف خدماتی، آموزشی، پیشگیری و پژوهشی تلاش کرده‌اند تا امر مشاوره و ارائه خدمات تخصصی روانشناختی را در جامعه دانشگاهی نهادینه سازند. با توجه به ساختار دانشگاه پیام نور ارائه خدمات مشاوره‌ای در سه سطح سازمان مرکزی، استان و مرکز به صورت ذیل می‌باشد :

اداره مشاوره دانشجویی (در سطح مرکزی)

کمیته مشاوره (در سطح استان)

نماینده کمیته مشاوره استان در مرکز (در صورت لزوم)

اداره مشاوره دانشجویی: به منظور تصویب برنامه‌ها، نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی فعالیت‌های مشاوره‌ای و سایر فعالیت‌های تخصصی بر حسب مورد، دفتری تحت عنوان «اداره مشاوره دانشجویی» در سازمان مرکزی تشکیل می‌شود.

 

بازگشت