شرایط ثبت نام

 

1- پذيرفته شده اي كه اسامي ايشان جهت ثبت نام و ادامه تحصيل از سوي سازمان سنجش و آموزش كشور يا دانشگاه پيام نور اعلام شده موظف است در مهلت هاي مقرر تعيين شده توسط دانشگاه براي ثبت نام از طريق سيستم جامع دانشگاهي اقدام نمايد.

2- دانشجو موظف است در زمان مقرر نسبت به پرداخت شهريه تعيين شده اقدام نمايد در غير اينصورت ثبت نام ايشان قابل پذيرش نيست.

3- عدم مراجعه براي ثبت نام به منزله انصراف از تحصيل محسوب می شود و لغو آن تابع مقررات آموزشي است.

4-  ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً در قالب تقويم دانشگاهي اعلام شده مجاز است و هرگونه ثبت نام خارج از تقويم دانشگاهي غيرقانوني و خلاف مقررات آموزشي است.

بازگشت