خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

پذیرش بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور

1399/9/16
20677
PNUEB

تاریخ امتحانات ترم اول 99-00 دانشگاه پیام نور

1399/6/30
7549
PNUEB

نحوه استفاده از سایت آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور

1399/5/26
14327
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
5917
PNUEB

امتحانات پایان ترم دوم 99-98 پیام نور بصورت غیرحضوری برگزار می شود

1399/2/23
6484
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/2/10
4091
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
8825
PNUEB

کلاس های آنلاین و مجازی ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/1/22
4606
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/10/17
3997
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
3252